O projektu

Informace k závodu NA KOPCE 365.

O osmém ročníku závodu NK365

Závod bude probíhat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, je organizován Oddílem VHT Počátky, jenž působí pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky z.s.

Cílem závodu je motivovat co největší počet lidí ke zdravému pohybu a probudit upadající soutěživost v současné společnosti :-).

Od roku 2023 jsme propojili sport s ekologií. Oddíl TJ Spartak Počátky / VHT Počátky spolu se sponzory zajistí výsadbu jednoho stromu za každých zdolaných 1000 výškových metrů daného závodníka.

Za rok 2023 jsme společně vysázeli 858 stromů.


Princip závodu je veskrze jednoduchý, když spočívá v dosažení co nejvyššího počtu vystoupaných výškových metrů, a to v rámci řady vrcholů Vysočiny. Těmi jsou pro rok 2022 Velký Špičák, Čeřínek, Míchova skála, Javořice, Křemešník, Lísek, Hradisko, Nádavek, Mackův Kopec, Strážný kopec u Počátek, Vyhlídkové místo u Sosny (Počátky).

Registrace do závodu je zcela zdarma. Podmínkou k účasti v závodu je vyplnění jednoduchého registračního formuláře.

Účastníci závodu (v jednotlivých kategoriích jako muži, ženy, skupiny …) mohou své síly poměřit podle následujících kritérií:

  • nejvyššího počtu vystoupaných výškových metrů (jednotlivci či skupinami) z předem stanovených výchozích bodů, a to v rámci všech pěti vrcholů Vysočiny dohromady nebo za dané vrcholy jednotlivě (např. za Javořici)
    nejvyššího počtu výstupů (jednotlivci či skupinami), a to v rámci všech čtyř vrcholů Vysočiny nebo za dané vrcholy jednotlivě (např. za Javořici).
    Závodníci mohou své oblíbené kopce zdolávat libovolným způsobem, avšak za pomoci vlastních sil a bez cizí pomoci. V úvahu připadá např. cyklistika, běžky, běh, pěší turistika, in-line, koloběžka a jiné (nápaditosti se meze nekladou).

Závodníci mohou své oblíbené kopce zdolávat libovolným způsobem, avšak za pomoci vlastních sil a bez cizí pomoci. V úvahu připadá např. cyklistika, běžky, běh, pěší turistika, in-line, koloběžka a jiné (nápaditosti se meze nekladou).

Pokud se účastníci závodu rozhodnou absolvovat své výstupy na elektrokole, budou zařazeni do speciální kategorie (sekce „elektrokola“). Při registraci musí tito závodníci zvolit sekci „elektrokola“. Byť mohou na soutěžní kopce rovněž běhat či jezdi na kolech, nebudou závodníci v této speciální kategorii hodnoceni v rámci hlavní soutěže. Závodníci, kteří se registrují do hlavní soutěže a některé své výstupy absolvují na elektrokolech, budou diskvalifikováni. Organizátoři závodu děkují za pochopení!

Registrace výstupu

Registrace jednotlivých výstupů se dokládá pomocí fotografie z vrcholu (z fotografie musí být patrné, o jakého závodníka se jedná a že byla pořízena na vrcholu daného kopce) a ověřením GPS souřadnice přes mobilní telefon - doporučené nastavení.

V této souvislosti organizátoři závodu žádají závodníky, aby měli správně nastavený čas a datum na zařízeních, kterými prokazují své výstupy. V případě časových neshod nebude výstup započítán a registrován.

Každou fotografii, pořízenou na vrcholu, lze použít pouze jednou. Platí tedy, že pokud závodník absolvuje svůj výstup s přáteli, např. ve skupině 5 lidí, kteří se rovněž účastní závodu, musí jednotliví závodnici pořídit každý svou vlastní fotografii (= 5 fotografií).  

Fotografie musí být bez jakýchkoliv dodatečných SW zásahů a musí z nich být patrný datum a čas pořízení ve vlastnostech souboru.

Registrace výstupu (tzn. vložení fotografie a pozice na web) musí být provedena v momentě samotného výstupu na daný vrchol. Závodníci registrují své výstupy výhradně přes své mobilní telefony, které musí být vybaveny GPS senzorem a mobilními daty. Registrační systém závodníky následně vyzve k nahrání vrcholové fotografie, zadání výchozího bodu a ke stlačení červeného tlačítka pro ověření aktuální polohy ("načti GPS polohu") závodníka. Pokud se závodník nachází na správné pozici a sedí data z fotografie, je jeho výstup úspěšně registrován.

Pokud závodník absolvuje v jednom dni více výstupů, musí provést ověření v otáčecím místě. Zde se již závodník nemusí fotografovat, pouze musí dorazit na přesně dané otáčecí místo a v systému si zase nechat ověřit (načíst GPS) polohu.

Seznam výstupových bodů na jednotlivé vrcholy.

V případě nefunkčnosti mobilního internetu, nenačtení polohy,… se závodník musí vyfotit na vrcholu či otáčecím místě. Fotky s komentářem pak zašle do dvou dnů na info@vhtpocatky.cz k ručnímu schválení výstupu.

Případné protesty nebo reklamace k výstupům je možné vznést na e-mailu info@vhtpocatky.cz, a to  nejpozději 48h od vzniklého problému. Organizátor je povinen se k záležitosti vyjádřit do 7 dnů od podání protestu.

Závěrem

Účastníci závodu NA KOPCE 365 se účastní na vlastní nebezpečí, organizátor závodu nezodpovídá za možné újmy vzniklé pří výkonu jednotlivých výstupů.

Závodníci mladší 18-ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce, který lze zaslat na info@vhtpocatky.cz  nebo předat osobně na provozovně Gaskom servis s.r.o. v provozních hodinách od 8:00 - 16:00.

Účastnit se může skutečně každý. Není podstatné za jakou dobu, ale kolikrát!! K soutěžení jsou proto zváni jak ostřílení sportovci, tak i pasivnější, ale o to vytrvalejší, hobbíci :-)

Organizátoři závodu žádají všechny účastníky o dodržování zásad šetrného chování se k přírodě a životnímu prostředí, rovněž tak zásad fair play.

Uvidíme se na kopci :-)